logo


Garancijski servis

Z namenom, da vnaprej preprečimo morebitne nesporazume, vas seznanjamo z informacijami v nadaljevanju.

V podjetju BITSET d.o.o. je servisna storitev po prioritetni lestvici rangirana v sam vrh. 

Za prodajane izdelke preko naših dolgoletnih preizkušenih partnerjev zagotavljamo garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje najvišje kakovosti. Obvezujemo se, da bomo vsa garancijska popravila izvajali v zakonskih rokih, če tudi uradni servis ne bi bil zmožen rešiti primera. Kupec našega partnerja je naše največje bogastvo in temu primerno rešujemo vse izzive vezane na servisno dejavnost.

Opozarjamo, da garancijski roki za blagovne znamke niso povsod enaki in se gibljejo od enega (12 mesecev) do petih let (60 mesecev).

Ob predložitvi zahtevka za popravilo morate servisu predložiti sledeče dokumente:

1. pravilno izpolnjen garancijski list (datum prodaje in žig prodajalca),
2. opis napake,
3. originalni račun.

Nedelujočo opremo z dokumentacijo lahko pošljete neposredno na naš naslov, lahko pa jo dostavite tudi osebno. V primeru, da ob opremi ne bo zahtevanih dokumentov, si pridržujemo pravico, da nepopravljeno opremo vrnemo pošiljatelju na njegove stroške.

 

E-mail: servis@bitset.si
Tel: +386 (0)31 703 159

Delovni čas servisa:
Sprejem in izdaja blaga od ponedeljka do petka: od 8.00 do 16.00 ure.
Sobota in nedelja: zaprto.